XUẤT XỨ » Đài Loan
11" Kìm chết chữ C 4112
Mã mua hàng : VAT-112-058
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
11" Kìm chết chữ C 4112A
Mã mua hàng : VTA-112-059
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6" Kìm chết chữ C 4112B
Mã mua hàng : VTA-112-060
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
11" Kìm chết chữ C 4112C
Mã mua hàng : VTA-112-061
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
18" Kìm chết chữ C 4112D
Mã mua hàng : VTA-112-062
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8" Kìm chết chữ W 4113
Mã mua hàng : VTA-113-063
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
9" Kìm chết chữ JJ 4114
Mã mua hàng : VTA-114-064
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8-1/2" Kìm chết chữ LL 4115
Mã mua hàng : VTA-115-065
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8-1/2" Kìm chết chữ J 4116
Mã mua hàng : VTA-116-066
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8" Kìm chết chữ J 4117
Mã mua hàng : VTA-117-067
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
290mm Kìm chết đa năng 4118
Mã mua hàng : VTA-118-068
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6" Kìm mỏ quạ E4014-06
Mã mua hàng : VTA-060-069
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8" Kìm mỏ quạ E4014-08
Mã mua hàng : VTA-080-070
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
12" Kìm mỏ quạ E4014-12
Mã mua hàng : VTA-120-072
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :400,000 VNĐ
16" Kìm mỏ quạ E4014-16
Mã mua hàng : VTA-160-073
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
7" Bộ kìm mở phe 4025-7
Mã mua hàng : VTA-700-074
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :138 - Tổng truy cập : 191,551,752
Facebook
Liên hệ