XUẤT XỨ » Đài Loan
11mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-306 (12306)
Mã mua hàng : STA-123-551
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :18,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-307 (12307)
Mã mua hàng : STA-123-552
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :18,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-308 (12308)
Mã mua hàng : STA-123-553
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :18,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-309 (12309)
Mã mua hàng : STA-123-554
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :18,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-310 (12310)
Mã mua hàng : STA-123-555
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :18,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-311 (12311)
Mã mua hàng : STA-123-556
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :19,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-312 (12312)
Mã mua hàng : STA-123-557
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :19,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-313 (12313)
Mã mua hàng : STA-123-558
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-314 (12314)
Mã mua hàng : STA-123-559
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-315 (12315)
Mã mua hàng : STA-123-560
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-316 (12316)
Mã mua hàng : STA-123-561
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-317 (12317)
Mã mua hàng : STA-123-562
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Sata 12-318 (12318)
Mã mua hàng : STA-123-563
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
6" Đá cắt Crossman 53-216
Mã mua hàng : CRO-532-964
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :24,000 VNĐ
7-1/8" Đá cắt Crossman 53-107
Mã mua hàng : CRO-531-965
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :30,000 VNĐ
9" Đá cắt Crossman 53-109
Mã mua hàng : CRO-531-966
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :37,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :187 - Tổng truy cập : 191,489,923
Facebook
Liên hệ