XUẤT XỨ » Đài Loan
Kìm mũi nhọn 340mm trợ lực 10-36
Mã mua hàng : VTA-360-023
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Kìm nhọn mũi cong 330mm trợ lực 10-37
Mã mua hàng : VTA-370-024
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Kiềm cắt và tuốt dây 11-107
Mã mua hàng : VTA-107-025
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :462,000 VNĐ
25mm2 Kìm bấm cosse 11-152
Mã mua hàng : VTA-152-028
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8mm2 Kìm bấm cosse 11-153-A
Mã mua hàng : VTA-153-029
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
14mm2 Kìm bấm cosse 11-153-B
Mã mua hàng : VTA-153-030
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8mm2 Kìm bấm cosse 11-153-C
Mã mua hàng : VTA-153-031
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
14mm2 Kìm bấm cosse 11-153-D
Mã mua hàng : VTA-153-032
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
60mm2 Kìm bấm cosse 11-160
Mã mua hàng : VTA-160-033
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
150mm2 Kìm bấm cosse 11-161
Mã mua hàng : VTA-161-034
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6" Kìm điện 4010-06
Mã mua hàng : VTA-060-035
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :175,000 VNĐ
8" Kìm điện 4010-08
Mã mua hàng : VTA-080-037
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :230,000 VNĐ
6" Kìm cắt 4011-06
Mã mua hàng : VTA-060-038
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :175,000 VNĐ
7" Kìm cắt 4011-07
Mã mua hàng : VTA-070-039
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :225,000 VNĐ
8" Kìm cắt 4011-08
Mã mua hàng : VTA-080-040
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :253,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn 4012-06
Mã mua hàng : VTA-060-041
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :167,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :201 - Tổng truy cập : 191,496,299
Facebook
Liên hệ