XUẤT XỨ » Đài Loan
16mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-607 (13607)
Mã mua hàng : STA-136-357
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :25,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-608 (13608)
Mã mua hàng : STA-136-358
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :27,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-609 (13609)
Mã mua hàng : STA-136-359
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-610 (13610)
Mã mua hàng : STA-136-360
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-611 (13611)
Mã mua hàng : STA-136-361
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :30,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-612 (13612)
Mã mua hàng : STA-136-362
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :32,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-613 (13613)
Mã mua hàng : STA-136-363
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :32,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-614 (13614)
Mã mua hàng : STA-136-364
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :35,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-615 (13615)
Mã mua hàng : STA-136-365
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :37,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-616 (13616)
Mã mua hàng : STA-136-366
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :43,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-617 (13617)
Mã mua hàng : STA-136-367
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :54,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-618 (13618)
Mã mua hàng : STA-136-368
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :59,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-602 (16602)
Mã mua hàng : STA-166-369
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :80,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-603 (16603)
Mã mua hàng : STA-166-370
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :80,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-604 (16604)
Mã mua hàng : STA-166-371
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :82,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-605 (16605)
Mã mua hàng : STA-166-372
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :83,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :182 - Tổng truy cập : 191,273,052
Facebook
Liên hệ