XUẤT XỨ » Đài Loan
8" Kìm chết chữ W 4113
Mã mua hàng : VTA-113-063
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
9" Kìm chết chữ JJ 4114
Mã mua hàng : VTA-114-064
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8-1/2" Kìm chết chữ LL 4115
Mã mua hàng : VTA-115-065
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8-1/2" Kìm chết chữ J 4116
Mã mua hàng : VTA-116-066
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8" Kìm chết chữ J 4117
Mã mua hàng : VTA-117-067
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
290mm Kìm chết đa năng 4118
Mã mua hàng : VTA-118-068
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6" Kìm mỏ quạ E4014-06
Mã mua hàng : VTA-060-069
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8" Kìm mỏ quạ E4014-08
Mã mua hàng : VTA-080-070
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
12" Kìm mỏ quạ E4014-12
Mã mua hàng : VTA-120-072
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :400,000 VNĐ
16" Kìm mỏ quạ E4014-16
Mã mua hàng : VTA-160-073
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
7" Bộ kìm mở phe 4025-7
Mã mua hàng : VTA-700-074
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5" Kìm mở phe ngoài mũi cong E4025-EB-5
Mã mua hàng : VTA-500-075
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong E4025-EB-7
Mã mua hàng : VTA-700-076
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :171,000 VNĐ
9" Kìm mở phe ngoài mũi cong E4025-EB-9
Mã mua hàng : VTA-900-077
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :233,000 VNĐ
5" Kìm mở phe ngoài mũi thằng E4025-ES-5
Mã mua hàng : VTA-500-078
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :169,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng E4025-ES-7
Mã mua hàng : VTA-700-079
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :171,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :58 - Tổng truy cập : 177,905,772
Facebook
Liên hệ