XUẤT XỨ » Đài Loan
24" Cần siết đầu típ chữ L 3/4" Crossman 99-313
Mã mua hàng : CRO-993-917
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :335,000 VNĐ
18" Cần siết đầu típ chữ L 3/4" Crossman 99-315
Mã mua hàng : CRO-993-918
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :262,000 VNĐ
18" Cần xiết lực tự động 1/2" Crossman 97-950
Mã mua hàng : CRO-979-919
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :675,000 VNĐ
26" Cần xiết lực tự động 1/2" Crossman 97-951
Mã mua hàng : CRO-979-920
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :1,597,000 VNĐ
8" Cần tự động 3/8" Crossman 97-931
Mã mua hàng : CRO-979-926
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :186,000 VNĐ
24" Cần tự động 3/4" Crossman 98-908
Mã mua hàng : CRO-989-927
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :759,000 VNĐ
3" Cần nối 1/2" Crossman 96-236
Mã mua hàng : CRO-962-921
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :134,000 VNĐ
3" Cần nối 1/2" Crossman 97-003
Mã mua hàng : CRO-970-922
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :54,000 VNĐ
5" Cần nối 1/2" Crossman 97-005
Mã mua hàng : CRO-970-923
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :68,000 VNĐ
10" Cần nối 1/2" Crossman 97-010
Mã mua hàng : CRO-970-924
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :97,000 VNĐ
2" Cần nối 1/4" Crossman 96-005
Mã mua hàng : CRO-960-925
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :25,000 VNĐ
1/2" Lắc léo Crossman 96-411
Mã mua hàng : CRS-964-043
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :70,000 VNĐ
3/4" Lắc léo Crossman 99-911
Mã mua hàng : CRS-999-044
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :372,000 VNĐ
3.2x75mmL Vít bông T6 1/2" Crossman 46-582
Mã mua hàng : CRS-465-071
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :19,000 VNĐ
3.2x75mmL Vít bông T7 1/2" Crossman 46-583
Mã mua hàng : CRS-465-072
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :19,000 VNĐ
3.2x75mmL Vít bông T8 1/2" Crossman 46-584
Mã mua hàng : CRS-465-073
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Crossman
Giá :19,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :161 - Tổng truy cập : 184,679,404
Facebook
Liên hệ