XUẤT XỨ » Đài Loan
24mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-315 (13315)
Mã mua hàng : STA-133-327
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :37,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-316 (13316)
Mã mua hàng : STA-133-328
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :40,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-317 (13317)
Mã mua hàng : STA-133-329
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :48,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-318 (13318)
Mã mua hàng : STA-133-330
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :52,000 VNĐ
34mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Sata 13-321 (13321)
Mã mua hàng : STA-133-331
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :68,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-401 (13401)
Mã mua hàng : STA-134-332
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :49,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-402 (13402)
Mã mua hàng : STA-134-333
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :49,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-403 (13403)
Mã mua hàng : STA-134-334
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :50,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-404 (13404)
Mã mua hàng : STA-134-335
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :50,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-405 (13405)
Mã mua hàng : STA-134-336
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :50,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-406 (13406)
Mã mua hàng : STA-134-337
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :50,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-407 (13407)
Mã mua hàng : STA-134-338
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :50,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-408 (13408)
Mã mua hàng : STA-134-339
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :52,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-409 (13409)
Mã mua hàng : STA-134-340
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :52,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-410 (13410)
Mã mua hàng : STA-134-341
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :53,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/2" Sata 13-411 (13411)
Mã mua hàng : STA-134-342
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :53,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :138 - Tổng truy cập : 189,638,156
Facebook
Liên hệ