XUẤT XỨ » Đài Loan
41mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-245 (40245)
Mã mua hàng : STA-402-595
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :410,000 VNĐ
42mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-246 (40246)
Mã mua hàng : STA-402-596
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :443,000 VNĐ
46mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-248 (40248)
Mã mua hàng : STA-402-597
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :515,000 VNĐ
48mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-249 (40249)
Mã mua hàng : STA-402-598
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :572,000 VNĐ
50mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-250 (40250)
Mã mua hàng : STA-402-599
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :620,000 VNĐ
55mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-251 (40251)
Mã mua hàng : STA-402-600
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :931,000 VNĐ
60mm Cờ lê vòng miệng Sata 40-252 (40252)
Mã mua hàng : STA-402-601
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :1,122,000 VNĐ
6x7mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-201 (41201)
Mã mua hàng : STA-412-603
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
8x9mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-301 (41301)
Mã mua hàng : STA-412-604
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
8x10mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-202 (41202)
Mã mua hàng : STA-412-605
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :30,000 VNĐ
9x11mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-217 (41217)
Mã mua hàng : STA-412-606
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :33,000 VNĐ
10x11mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-302 (41302)
Mã mua hàng : STA-412-607
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :34,000 VNĐ
10x12mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-203 (41203)
Mã mua hàng : STA-412-608
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :35,000 VNĐ
11x13mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-204 (41204)
Mã mua hàng : STA-412-609
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :38,000 VNĐ
12x13mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-303 (41303)
Mã mua hàng : STA-412-610
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :37,000 VNĐ
12x14mm Cờ lê 2 vòng miệng mở Sata 41-205 (41205)
Mã mua hàng : STA-412-611
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :40,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :200 - Tổng truy cập : 189,435,154
Facebook
Liên hệ