XUẤT XỨ » Đài Loan
34mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-522 (34522)
Mã mua hàng : STA-345-509
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :160,000 VNĐ
35mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-523 (34523)
Mã mua hàng : STA-345-510
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :163,000 VNĐ
36mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-524 (34524)
Mã mua hàng : STA-345-511
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :168,000 VNĐ
37mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-525 (34525)
Mã mua hàng : STA-345-512
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :182,000 VNĐ
38mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-526 (34526)
Mã mua hàng : STA-345-513
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :189,000 VNĐ
39mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-527 (34527)
Mã mua hàng : STA-345-514
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :204,000 VNĐ
40mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-528 (34528)
Mã mua hàng : STA-345-515
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :224,000 VNĐ
41mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/4" Sata 34-529 (34529)
Mã mua hàng : STA-345-516
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :249,000 VNĐ
6mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-201 (34201)
Mã mua hàng : STA-342-517
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
7mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-202 (34202)
Mã mua hàng : STA-342-518
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-203 (34203)
Mã mua hàng : STA-342-519
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-204 (34204)
Mã mua hàng : STA-342-520
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-205 (34205)
Mã mua hàng : STA-342-521
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-206 (34206)
Mã mua hàng : STA-342-522
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-207 (34207)
Mã mua hàng : STA-342-523
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp đen 6 góc 3/8" Sata 34-208 (34208)
Mã mua hàng : STA-342-524
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :171 - Tổng truy cập : 184,712,140
Facebook
Liên hệ