XUẤT XỨ » Đài Loan
36x41mm Cờ lê 2 đầu miệng 83123641
Mã mua hàng : VTA-641-283
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
41x46mm Cờ lê 2 đầu miệng 83124146
Mã mua hàng : VTA-146-284
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
46x50mm Cờ lê 2 đầu miệng 83124650
Mã mua hàng : VTA-650-285
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
24mm Cờ lê vòng đóng 8363024
Mã mua hàng : VTA-024-286
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :172,000 VNĐ
27mm Cờ lê vòng đóng 8363027
Mã mua hàng : VTA-027-287
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :272,000 VNĐ
30mm Cờ lê vòng đóng 8363030
Mã mua hàng : VTA-030-288
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :317,000 VNĐ
38mm Cờ lê vòng đóng 8363038
Mã mua hàng : VTA-038-291
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :483,000 VNĐ
41mm Cờ lê vòng đóng 8363041
Mã mua hàng : VTA-041-292
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :430,000 VNĐ
46mm Cờ lê vòng đóng 8363046
Mã mua hàng : VTA-046-293
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :546,000 VNĐ
50mm Cờ lê vòng đóng 8363050
Mã mua hàng : VTA-050-294
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :743,000 VNĐ
55mm Cờ lê vòng đóng 8363055
Mã mua hàng : VTA-055-295
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :917,000 VNĐ
60mm Cờ lê vòng đóng 8363060
Mã mua hàng : VTA-060-296
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :1,086,000 VNĐ
65mm Cờ lê vòng đóng 8363065
Mã mua hàng : VTA-065-297
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :1,347,000 VNĐ
70mm Cờ lê vòng đóng 8363070
Mã mua hàng : VTA-070-298
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :1,837,000 VNĐ
75mm Cờ lê vòng đóng 8363075
Mã mua hàng : VTA-075-299
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
80mm Cờ lê vòng đóng 8363080
Mã mua hàng : VTA-080-300
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Nhãn hiệu
Đang online :93 - Tổng truy cập : 174,266,051
Facebook
Liên hệ