XUẤT XỨ » Đài Loan
PH 00x65 Vít bake điện tử cách điện 1000V VDE 9231102
Mã mua hàng : VTA-102-140
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
PH 0x65 Vít bake điện tử cách điện 1000V VDE 9231103
Mã mua hàng : VTA-103-141
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
PH 1x65 Vít bake điện tử cách điện 1000V VDE 9231104
Mã mua hàng : VTA-104-142
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
1x65mm Vít dẹp điện tử cách điện 1000V VDE 9232101
Mã mua hàng : VTA-101-143
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
1.6x65mm Vít dẹp điện tử cách điện 1000V VDE 9232102
Mã mua hàng : VTA-102-144
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
2x65mm Vít dẹp điện tử cách điện 1000V VDE 9232103
Mã mua hàng : VTA-103-145
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
2.4x65mm Vít dẹp điện tử cách điện 1000V VDE 9232104
Mã mua hàng : VTA-104-146
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
3x65mm Vít dẹp điện tử cách điện 1000V VDE 9232105
Mã mua hàng : VTA-105-147
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
4x65mm Vít dẹp điện tử cách điện 1000V VDE 9232106
Mã mua hàng : VTA-106-148
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Bộ vít điện tử cách điện 1000V VDE 7 cây 92312B01
Mã mua hàng : VTA-010-158
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 4x65 Vít sao điện tử cách điện 1000V VDE 9233201
Mã mua hàng : VTA-201-149
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 5x65 Vít sao điện tử cách điện 1000V VDE 9233202
Mã mua hàng : VTA-202-150
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 6x65 Vít sao điện tử cách điện 1000V VDE 9233203
Mã mua hàng : VTA-203-151
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 7x65 Vít sao điện tử cách điện 1000V VDE 9233204
Mã mua hàng : VTA-204-152
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 8x65 Vít sao điện tử cách điện 1000V VDE 9233205
Mã mua hàng : VTA-205-153
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 9x65 Vít sao điện tử cách điện 1000V VDE 9233206
Mã mua hàng : VTA-206-154
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Nhãn hiệu
Đang online :85 - Tổng truy cập : 177,207,481
Facebook
Liên hệ