XUẤT XỨ » Đài Loan
19mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-610 (13610)
Mã mua hàng : STA-136-360
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :28,000 VNĐ
20mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-611 (13611)
Mã mua hàng : STA-136-361
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :29,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-612 (13612)
Mã mua hàng : STA-136-362
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :31,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-613 (13613)
Mã mua hàng : STA-136-363
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :31,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-614 (13614)
Mã mua hàng : STA-136-364
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :33,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-615 (13615)
Mã mua hàng : STA-136-365
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :36,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-616 (13616)
Mã mua hàng : STA-136-366
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :41,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-617 (13617)
Mã mua hàng : STA-136-367
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :52,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-618 (13618)
Mã mua hàng : STA-136-368
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :57,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-602 (16602)
Mã mua hàng : STA-166-369
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :76,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-603 (16603)
Mã mua hàng : STA-166-370
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :76,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-604 (16604)
Mã mua hàng : STA-166-371
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :79,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-605 (16605)
Mã mua hàng : STA-166-372
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :79,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-606 (16606)
Mã mua hàng : STA-166-373
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :79,000 VNĐ
25mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-607 (16607)
Mã mua hàng : STA-166-374
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :80,000 VNĐ
26mm Đầu tuýp 12 góc 3/4" Sata 16-608 (16608)
Mã mua hàng : STA-166-375
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :81,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :66 - Tổng truy cập : 183,888,756
Facebook
Liên hệ