XUẤT XỨ » Đài Loan
PH 0x60 Vít bake 9241001
Mã mua hàng : VTA-001-352
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :36,000 VNĐ
PH 1x80 Vít bake 9241002
Mã mua hàng : VTA-002-353
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :44,000 VNĐ
PH 1x100 Vít bake 9241003
Mã mua hàng : VTA-003-354
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :47,000 VNĐ
PH 1x150 Vít bake 9241004
Mã mua hàng : VTA-004-355
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :51,000 VNĐ
PH 2x100 Vít bake 9241005
Mã mua hàng : VTA-005-356
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :52,000 VNĐ
PH 2x125 Vít bake 9241006
Mã mua hàng : VTA-006-357
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :54,000 VNĐ
PH 2x150 Vít bake 9241007
Mã mua hàng : VTA-007-358
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :55,000 VNĐ
PH 2x200 Vít bake 9241008
Mã mua hàng : VTA-008-359
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :65,000 VNĐ
PH 2x250 Vít bake 9241009
Mã mua hàng : VTA-009-360
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :75,000 VNĐ
PH 2x300 Vít bake 9241010
Mã mua hàng : VTA-010-361
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :87,000 VNĐ
PH 3x150 Vít bake 9241011
Mã mua hàng : VTA-011-362
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :73,000 VNĐ
PH 3x8x200 Vít bake 9241012
Mã mua hàng : VTA-012-363
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
PH 3x9.5200 Vít bake 9241013
Mã mua hàng : VTA-013-364
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
PH 4x200 Vít bake 9241014
Mã mua hàng : VTA-014-365
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
3.2x75mm Vít dẹp 9242001
Mã mua hàng : VTA-001-366
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
4x100mm Vít dẹp 9242002
Mã mua hàng : VTA-002-367
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :39,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :183 - Tổng truy cập : 186,202,228
Facebook
Liên hệ