XUẤT XỨ » Đài Loan
28mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-616 (34616)
Mã mua hàng : STA-346-479
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :275,000 VNĐ
29mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-617 (34617)
Mã mua hàng : STA-346-480
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :275,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-618 (34618)
Mã mua hàng : STA-346-481
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :279,000 VNĐ
31mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-619 (34619)
Mã mua hàng : STA-346-482
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :279,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-620 (34620)
Mã mua hàng : STA-346-483
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :279,000 VNĐ
33mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-621 (34621)
Mã mua hàng : STA-346-484
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :292,000 VNĐ
34mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-622 (34622)
Mã mua hàng : STA-346-485
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :292,000 VNĐ
35mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-623 (34623)
Mã mua hàng : STA-346-486
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :292,000 VNĐ
36mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-624 (34624)
Mã mua hàng : STA-346-487
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :309,000 VNĐ
37mm Đầu tuýp đen dài 6 góc 3/4" Sata 34-625 (34625)
Mã mua hàng : STA-346-488
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :319,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-619 (13619)
Mã mua hàng : STA-136-349
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :24,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-620 (13620)
Mã mua hàng : STA-136-350
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :24,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-601 (13601)
Mã mua hàng : STA-136-351
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :24,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-602 (13602)
Mã mua hàng : STA-136-352
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :24,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-603 (13603)
Mã mua hàng : STA-136-353
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :24,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Sata 13-604 (13604)
Mã mua hàng : STA-136-354
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Sata
Giá :24,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :196 - Tổng truy cập : 188,393,013
Facebook
Liên hệ