XUẤT XỨ » Đài Loan
25x400mm Mũi khoan bê tông 201-250400-1
Mã mua hàng : MIS-400-072
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :195,000 VNĐ
25x460mm Mũi khoan bê tông 201-250460-1
Mã mua hàng : MIS-460-073
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :210,000 VNĐ
25x600mm Mũi khoan bê tông 201-250600-1
Mã mua hàng : MIS-600-074
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :280,000 VNĐ
25x800mm Mũi khoan bê tông 201-250800-1
Mã mua hàng : MIS-800-086
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :380,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-060110-1
Mã mua hàng : MIS-110-220
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :23,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông 201-060110-1
Mã mua hàng : MIS-110-260
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :21,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông 201-060160-1
Mã mua hàng : MIS-160-259
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :24,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-060160-1
Mã mua hàng : MIS-160-303
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :25,000 VNĐ
6x210mm Mũi khoan bê tông 201-060210-1
Mã mua hàng : MIS-210-258
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :29,000 VNĐ
6x260mm Mũi khoan bê tông 201-060260-1
Mã mua hàng : MIS-260-257
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :36,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông 201-080110-1
Mã mua hàng : MIS-110-256
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :22,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-080110-1
Mã mua hàng : MIS-110-304
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :28,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông 201-080210-1
Mã mua hàng : MIS-160-254
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :25,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-080160-1
Mã mua hàng : MIS-160-305
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :30,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông 201-080210-1
Mã mua hàng : MIS-210-252
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :34,000 VNĐ
8x260mm Mũi khoan bê tông 201-080260-1
Mã mua hàng : MIS-260-251
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :38,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :167 - Tổng truy cập : 196,573,051
Facebook
Liên hệ