XUẤT XỨ » Đài Loan
5x150mm Vít dẹp 9242006
Mã mua hàng : VTA-006-371
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :53,000 VNĐ
5x175mm Vít dẹp 9242007
Mã mua hàng : VTA-007-372
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5x200mm Vít dẹp 9242008
Mã mua hàng : VTA-008-373
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :60,000 VNĐ
5.5x100mm Vít dẹp 9242009
Mã mua hàng : VTA-009-374
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5.5x125mm Vít dẹp 9242010
Mã mua hàng : VTA-010-375
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5.5x150mm Vít dẹp 9242011
Mã mua hàng : VTA-011-376
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6x100mm Vít dẹp 9242012
Mã mua hàng : VTA-012-377
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6x125mm Vít dẹp 9242013
Mã mua hàng : VTA-013-378
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6x150mm Vít dẹp 9242014
Mã mua hàng : VTA-014-379
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :55,000 VNĐ
6.5x38mm Vít dẹp 9242015
Mã mua hàng : VTA-015-380
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6.5x100mm Vít dẹp 9242016
Mã mua hàng : VTA-016-381
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6.5x125mm Vít dẹp 9242017
Mã mua hàng : VTA-017-382
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6.5x150mm Vít dẹp 9242018
Mã mua hàng : VTA-018-383
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6.5x200mm Vít dẹp 9242019
Mã mua hàng : VTA-019-384
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8x150mm Vít dẹp 9242020
Mã mua hàng : VTA-020-385
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
8x175mm Vít dẹp 9242021
Mã mua hàng : VTA-021-386
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :194 - Tổng truy cập : 189,446,960
Facebook
Liên hệ