XUẤT XỨ » Đài Loan
PH 1x150 Vít bake 9241004
Mã mua hàng : VTA-004-355
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :53,000 VNĐ
PH 2x100 Vít bake 9241005
Mã mua hàng : VTA-005-356
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :55,000 VNĐ
PH 2x125 Vít bake 9241006
Mã mua hàng : VTA-006-357
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :57,000 VNĐ
PH 2x150 Vít bake 9241007
Mã mua hàng : VTA-007-358
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :58,000 VNĐ
PH 2x200 Vít bake 9241008
Mã mua hàng : VTA-008-359
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :68,000 VNĐ
PH 2x250 Vít bake 9241009
Mã mua hàng : VTA-009-360
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :79,000 VNĐ
PH 2x300 Vít bake 9241010
Mã mua hàng : VTA-010-361
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :92,000 VNĐ
PH 3x150 Vít bake 9241011
Mã mua hàng : VTA-011-362
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :77,000 VNĐ
PH 3x8x200 Vít bake 9241012
Mã mua hàng : VTA-012-363
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
PH 3x9.5200 Vít bake 9241013
Mã mua hàng : VTA-013-364
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
PH 4x200 Vít bake 9241014
Mã mua hàng : VTA-014-365
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
3.2x75mm Vít dẹp 9242001
Mã mua hàng : VTA-001-366
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
4x100mm Vít dẹp 9242002
Mã mua hàng : VTA-002-367
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :40,000 VNĐ
4x125mm Vít dẹp 9242003
Mã mua hàng : VTA-003-368
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5x75mm Vít dẹp 9242004
Mã mua hàng : VTA-004-369
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5x100mm Vít dẹp 9242005
Mã mua hàng : VTA-005-370
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :138 - Tổng truy cập : 191,228,373
Facebook
Liên hệ