XUẤT XỨ » Đài Loan
Cờ lê lực 3/8" 11 chi tiết 534-B1140
Mã mua hàng : VTA-140-221
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Cờ lê lực 3/8" 11 chi tiết 534-B1160
Mã mua hàng : VTA-160-222
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5.5mm Cờ lê vòng miệng 831005
Mã mua hàng : VTA-005-223
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6mm Cờ lê vòng miệng 831006
Mã mua hàng : VTA-006-224
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :35,000 VNĐ
7mm Cờ lê vòng miệng 831007
Mã mua hàng : VTA-007-225
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :35,000 VNĐ
8mm Cờ lê vòng miệng 831008
Mã mua hàng : VTA-008-226
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :38,000 VNĐ
9mm Cờ lê vòng miệng 831009
Mã mua hàng : VTA-009-227
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :39,000 VNĐ
10mm Cờ lê vòng miệng 831010
Mã mua hàng : VTA-010-228
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :40,000 VNĐ
11mm Cờ lê vòng miệng 831011
Mã mua hàng : VTA-011-229
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :42,000 VNĐ
12mm Cờ lê vòng miệng 831012
Mã mua hàng : VTA-012-230
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :44,000 VNĐ
13mm Cờ lê vòng miệng 831013
Mã mua hàng : VTA-013-231
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :47,000 VNĐ
14mm Cờ lê vòng miệng 831014
Mã mua hàng : VTA-014-232
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :51,000 VNĐ
15mm Cờ lê vòng miệng 831015
Mã mua hàng : VTA-015-233
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :54,000 VNĐ
16mm Cờ lê vòng miệng 831016
Mã mua hàng : VTA-016-234
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :60,000 VNĐ
17mm Cờ lê vòng miệng 831017
Mã mua hàng : VTA-017-235
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :68,000 VNĐ
18mm Cờ lê vòng miệng 831018
Mã mua hàng : VTA-018-236
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :73,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :185 - Tổng truy cập : 187,025,598
Facebook
Liên hệ