XUẤT XỨ » Đài Loan
6-32mm Bộ vòng miệng 22 chi tiết 8310W22
Mã mua hàng : VTA-220-212
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :2,099,000 VNĐ
6-32mm Bộ vòng miệng 26 chi tiết 8319B26
Mã mua hàng : VTA-260-213
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
10-22mm Bộ cờ lê 2 đầu vòng 5 chi tiết 8336B05
Mã mua hàng : VTA-050-214
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6-32mm Bộ vòng miệng 21 chi tiết 8340B21
Mã mua hàng : VTA-210-215
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6-32mm Bộ vòng miệng 26 chi tiết 8340B26
Mã mua hàng : VTA-260-216
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
3.2-14mm Bộ cờ lê 2 đầu miệng 15 chi tiết 8344P15
Mã mua hàng : VTA-150-217
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Cờ lê lực 1/4" 8 chi tiết 534-B0802
Mã mua hàng : VTA-802-218
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Cờ lê lực 3/8" 8 chi tiết 534-B0803
Mã mua hàng : VTA-803-219
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Cờ lê lực 3/8" 11 chi tiết 534-B1120
Mã mua hàng : VTA-120-220
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Cờ lê lực 3/8" 11 chi tiết 534-B1140
Mã mua hàng : VTA-140-221
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Cờ lê lực 3/8" 11 chi tiết 534-B1160
Mã mua hàng : VTA-160-222
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5.5mm Cờ lê vòng miệng 831005
Mã mua hàng : VTA-005-223
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6mm Cờ lê vòng miệng 831006
Mã mua hàng : VTA-006-224
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :36,000 VNĐ
7mm Cờ lê vòng miệng 831007
Mã mua hàng : VTA-007-225
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :36,000 VNĐ
8mm Cờ lê vòng miệng 831008
Mã mua hàng : VTA-008-226
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :39,000 VNĐ
9mm Cờ lê vòng miệng 831009
Mã mua hàng : VTA-009-227
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :40,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :180 - Tổng truy cập : 191,282,638
Facebook
Liên hệ