XUẤT XỨ » Đài Loan
TX 8x80 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244201
Mã mua hàng : VTA-201-179
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 9x80 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244202
Mã mua hàng : VTA-202-180
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 10x80 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244203
Mã mua hàng : VTA-203-181
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 15x80 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244204
Mã mua hàng : VTA-204-182
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 20x80 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244205
Mã mua hàng : VTA-205-183
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 25x80 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244206
Mã mua hàng : VTA-206-184
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 27x100 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244207
Mã mua hàng : VTA-207-185
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 30x100 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244208
Mã mua hàng : VTA-208-186
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 40x150 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244209
Mã mua hàng : VTA-209-187
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
TX 45x150 Vít hoa thị cách điện 1000V VDE 9244210
Mã mua hàng : VTA-210-188
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
SW 4x125 Vít lục giác cách điện 1000V VDE 9245101
Mã mua hàng : VTA-101-189
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
SW 5.5x125 Vít lục giác cách điện 1000V VDE 9245103
Mã mua hàng : VTA-103-191
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
SW 6x125 Vít lục giác cách điện 1000V VDE 9245104
Mã mua hàng : VTA-104-192
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
SW 7x125 Vít lục giác cách điện 1000V VDE 9245105
Mã mua hàng : VTA-105-193
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
SW 8x125 Vít lục giác cách điện 1000V VDE 9245106
Mã mua hàng : VTA-106-194
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
SW 9x125 Vít lục giác cách điện 1000V VDE 9245107
Mã mua hàng : VTA-107-195
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :167 - Tổng truy cập : 191,274,064
Facebook
Liên hệ