x

DCA

XUẤT XỨ » Đài Loan
11mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323511M
Mã mua hàng : KIG-323-375
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :37,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323512M
Mã mua hàng : KIG-323-376
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :37,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323513M
Mã mua hàng : KIG-323-377
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :38,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323514M
Mã mua hàng : KIG-323-378
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :40,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423012M
Mã mua hàng : KIG-423-410
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :51,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Kingtony 423013M
Mã mua hàng : KIG-423-411
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :51,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323515M
Mã mua hàng : KIG-323-379
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :41,000 VNĐ
16mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323516M
Mã mua hàng : KIG-323-380
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :41,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp dài 3/8" Kingtony 323517M
Mã mua hàng : KIG-323-381
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :44,000 VNĐ
6mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333506M
Mã mua hàng : KIG-333-387
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :28,000 VNĐ
7mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333507M
Mã mua hàng : KIG-333-388
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :28,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333508M
Mã mua hàng : KIG-333-389
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :28,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333509M
Mã mua hàng : KIG-333-390
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :28,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333510M
Mã mua hàng : KIG-333-391
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :28,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333511M
Mã mua hàng : KIG-333-392
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :28,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 6 góc 3/8" Kingtony 333512M
Mã mua hàng : KIG-333-393
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Kingtony
Giá :28,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :172 - Tổng truy cập : 195,196,386
Facebook
Liên hệ