XUẤT XỨ » Đài Loan
3.2x75mm Vít dẹp 9242001
Mã mua hàng : VTA-001-366
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
4x100mm Vít dẹp 9242002
Mã mua hàng : VTA-002-367
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :39,000 VNĐ
4x125mm Vít dẹp 9242003
Mã mua hàng : VTA-003-368
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5x75mm Vít dẹp 9242004
Mã mua hàng : VTA-004-369
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5x100mm Vít dẹp 9242005
Mã mua hàng : VTA-005-370
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5x150mm Vít dẹp 9242006
Mã mua hàng : VTA-006-371
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :51,000 VNĐ
5x175mm Vít dẹp 9242007
Mã mua hàng : VTA-007-372
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5x200mm Vít dẹp 9242008
Mã mua hàng : VTA-008-373
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :58,000 VNĐ
5.5x100mm Vít dẹp 9242009
Mã mua hàng : VTA-009-374
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5.5x125mm Vít dẹp 9242010
Mã mua hàng : VTA-010-375
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
5.5x150mm Vít dẹp 9242011
Mã mua hàng : VTA-011-376
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6x100mm Vít dẹp 9242012
Mã mua hàng : VTA-012-377
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6x125mm Vít dẹp 9242013
Mã mua hàng : VTA-013-378
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6x150mm Vít dẹp 9242014
Mã mua hàng : VTA-014-379
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Giá :52,000 VNĐ
6.5x38mm Vít dẹp 9242015
Mã mua hàng : VTA-015-380
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
6.5x100mm Vít dẹp 9242016
Mã mua hàng : VTA-016-381
Xuất xứ: Đài Loan
Nhà sản xuất: Vata
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :141 - Tổng truy cập : 182,932,997
Facebook
Liên hệ