x

HGLock

0-9.5mm Panme đo ghép mí lon 207MZ
Mã mua hàng : STR-207-049
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,349,000 VNĐ
0-0.375"mm Panme đo ghép mí lon 207Z
Mã mua hàng : STR-207-050
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,349,000 VNĐ
0-9.5mm Panme đo ghép mí lon 208MZ
Mã mua hàng : STR-208-051
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,349,000 VNĐ
0-9.5mm Panme đo ghép mí lon 208MDZ
Mã mua hàng : STR-208-052
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,675,000 VNĐ
0-0.375"mm Panme đo ghép mí lon 208Z
Mã mua hàng : STR-208-053
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,349,000 VNĐ
0-0.375"mm Panme đo ghép mí lon 208DZ
Mã mua hàng : STR-208-054
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,675,000 VNĐ
Đế từ tính 3657AA
Mã mua hàng : STR-657-055
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :1,169,000 VNĐ
2-12mm Dưỡng đo lỗ 269MA
Mã mua hàng : STR-269-056
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :2,881,000 VNĐ
12-25mm Dưỡng đo lỗ 269MB
Mã mua hàng : STR-269-057
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :3,642,000 VNĐ
0.3-4mm Thước đo độ dày 270
Mã mua hàng : STR-270-058
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :1,550,000 VNĐ
300mm Level cân máy 98-12
Mã mua hàng : STR-120-059
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :5,055,000 VNĐ
450mm Level cân máy 98-18
Mã mua hàng : STR-180-060
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :6,849,000 VNĐ
9.5mm-33mm Bộ thước kiểm tra độ phẳng 4 cây S154SZ
Mã mua hàng : STR-154-061
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :2,827,000 VNĐ
9.5mm-57mm Bộ thước kiểm tra độ phẳng 6 cây S154LZ
Mã mua hàng : STR-154-062
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,756,000 VNĐ
11mm Đục lấy dấu 18AA
Mã mua hàng : STR-180-063
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :571,000 VNĐ
Bộ đột 5 cây S177PC
Mã mua hàng : STR-177-064
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :707,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nhãn hiệu
Đang online :136 - Tổng truy cập : 179,024,570
Facebook
Liên hệ