0-5mm Đồng hồ so 196MB5
Mã mua hàng : STR-196-074
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :3,245,000 VNĐ
0-0.2" Đồng hồ so 196A1Z
Mã mua hàng : STR-196-075
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :5,289,000 VNĐ
0-0.2" Đồng hồ so 196B1
Mã mua hàng : STR-196-076
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :3,041,000 VNĐ
0-0.2" Đồng hồ so 196A6Z
Mã mua hàng : STR-196-077
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :6,158,000 VNĐ
0-0.2" Đồng hồ so 196B6
Mã mua hàng : STR-196-078
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :3,962,000 VNĐ
8" Thước cặp điện tử IP67 798B-8
Mã mua hàng : STR-798-082
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,293,000 VNĐ
0-0.2" Đồng hồ so 196B5
Mã mua hàng : STR-196-080
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :3,093,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử IP67 798B-6
Mã mua hàng : STR-798-081
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :3,705,000 VNĐ
12" Thước cặp điện tử IP67 798B-12
Mã mua hàng : STR-798-083
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :6,566,000 VNĐ
12" Thước cặp điện tử Moore and Wright MW110-30DDL
Mã mua hàng : MAW-030-146
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Moore & Wright
Giá :2,231,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :110 - Tổng truy cập : 186,175,297
Facebook
Liên hệ