x

DCA

125-150mm Panme đo ngoài 436.1MXRL-150
Mã mua hàng : STR-436-042
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :2,338,000 VNĐ
150-175mm Panme đo ngoài 436MXRL-175
Mã mua hàng : STR-436-043
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :6,659,000 VNĐ
175-200mm Panme đo ngoài 436MXRL-200
Mã mua hàng : STR-436-044
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :7,202,000 VNĐ
200-225mm Panme đo ngoài 436MXRL-225
Mã mua hàng : STR-436-045
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :7,583,000 VNĐ
225-250mm Panme đo ngoài 436MXRL-250
Mã mua hàng : STR-436-046
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :7,963,000 VNĐ
250-275mm Panme đo ngoài 436MXRL-275
Mã mua hàng : STR-436-047
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :8,344,000 VNĐ
275-300mm Panme đo ngoài 436MXRL-300
Mã mua hàng : STR_436-048
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :8,751,000 VNĐ
0-9.5mm Panme đo ghép mí lon 207MZ
Mã mua hàng : STR-207-049
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,349,000 VNĐ
0-0.375"mm Panme đo ghép mí lon 207Z
Mã mua hàng : STR-207-050
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,349,000 VNĐ
0-9.5mm Panme đo ghép mí lon 208MZ
Mã mua hàng : STR-208-051
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,349,000 VNĐ
0-9.5mm Panme đo ghép mí lon 208MDZ
Mã mua hàng : STR-208-052
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,675,000 VNĐ
0-0.375"mm Panme đo ghép mí lon 208Z
Mã mua hàng : STR-208-053
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,349,000 VNĐ
0-0.375"mm Panme đo ghép mí lon 208DZ
Mã mua hàng : STR-208-054
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :4,675,000 VNĐ
Đế từ tính 3657AA
Mã mua hàng : STR-657-055
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :1,169,000 VNĐ
2-12mm Dưỡng đo lỗ 269MA
Mã mua hàng : STR-269-056
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :2,881,000 VNĐ
12-25mm Dưỡng đo lỗ 269MB
Mã mua hàng : STR-269-057
Xuất xứ: Anh
Nhà sản xuất: Starret
Giá :3,642,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :182 - Tổng truy cập : 195,128,326
Facebook
Liên hệ